• พ.อ.วิชิตชัยพ์ วงค์สังข์ รอง ผบ.มทบ.๓๑๐ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัด ๒ มทบ.๓๑๐ ณ นฝ.ทหารใหม่ มทบ.๓๑๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พ.ย. ๕๘