สร้างเมื่อ: วันอังคาร, 17 พฤศจิกายน 2558 อัพเดทล่าสุดเมือ: วันอังคาร, 17 พฤศจิกายน 2558
  • พ.อ.วิชิตชัยพ์ วงค์สังข์ รอง ผบ.มทบ.๓๑๐ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัด ๒ มทบ.๓๑๐ ณ นฝ.ทหารใหม่ มทบ.๓๑๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พ.ย. ๕๘

ฮิต: 591