สร้างเมื่อ: วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2558 อัพเดทล่าสุดเมือ: วันพุธ, 27 พฤษภาคม 2558

พ.อ.วิชิตชัยพ์ วงค์สังข์ รอง ผบ.จทบ.ต.ก. เป็นประธานจัดการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน ณ อาคารสราญรมย์ จทบ.ต.ก. เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ พ.ค ๕๘

ฮิต: 1802