พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผบ.มทบ.๓๑๐ และ คุณวนัส ยิ่งไพบูลย์สุข ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.๓๑๐ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ให้กับกำลังพล และครอบครัว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสที่ได้ร่วมปฏิบัติงานกันมา ณ บริเวณคุ้มรุ่งอรุณ มทบ.๓๑๐ เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ ม.ค. ๕๙