พ.อ.วิชิตชัยพ์ วงค์สังข์ รอง ผบ.มทบ.๓๑๐ และ คุณพิมพ์ณรดา วงค์สังข์ รองประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.๓๑๐ เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายวชิรปราการ อ.เมือง จ.ตาก เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ ม.ค. ๕๙