เมื่อวันที่ ๗ - ๘ ม.ค. ๕๙ คุณวนัส ยิ่งไพบูลย์สุข ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.๓๑๐ ร่วมให้การต้อนรับ ร.ศ.นราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี และคณะ วปอ. รุ่นที่ ๔๖ ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดอาคารสุขศาลาพระราชทาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนหม่อมราชวงศ์เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน บ้านเลอตอ ม.๑๓ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก พร้อมทั้งได้มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๒๐๐ ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่