สร้างเมื่อ: วันเสาร์, 02 มกราคม 2559 อัพเดทล่าสุดเมือ: วันเสาร์, 02 มกราคม 2559
  • พล.ท.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล มทภ.๓ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดยมี พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผบ.มทบ.๓๑๐ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณจุดบริการประชาชน หน้าศาลากลาง จ.ตาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ธ.ค. ๕๘

ฮิต: 599