• พ.อ.สืบสกุล บัวระวงศ์ เสธ.มทบ.๓๑๐ พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ จ.ตาก ณ บริเวณถนนสายเอเชีย หน้าศาลากลาง จ.ตาก เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ธ.ค. ๕๘