สร้างเมื่อ: วันอังคาร, 29 ธันวาคม 2558 อัพเดทล่าสุดเมือ: วันเสาร์, 02 มกราคม 2559
  • พ.อ.สืบสกุล บัวระวงศ์ เสธ.มทบ.๓๑๐ พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ จ.ตาก ณ บริเวณถนนสายเอเชีย หน้าศาลากลาง จ.ตาก เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ธ.ค. ๕๘

ฮิต: 503