• พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผบ.มทบ.๓๑๐ พร้อมด้วย คุณวนัส ยิ่งไพบูลย์สุข ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.๓๑๐ และคณะ ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตรงกับวันที่ ๒๕ ธันวาคม ของทุุกปี ซึ่งถือว่าเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษก ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ โดยในพิธีมีการถวายพานพุ่มดอกไม้สด มีการจัดประกอบพิธีแบบพราหมณ์ และแบบจีน มีหน่วยงานราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ธ.ค. ๕๘