• พ.อ.ณรัช สิงห์ปภาภร รอง ผบ.มทบ.๓๑๐ เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ สำหรับทหารใหม่ มทบ.๓๑๐ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๒ ณ อาคารสราญรมย์ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ธ.ค. ๕๘