สร้างเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 24 ธันวาคม 2558 อัพเดทล่าสุดเมือ: วันพฤหัสบดี, 24 ธันวาคม 2558
  • พ.อ.ณรัช สิงห์ปภาภร รอง ผบ.มทบ.๓๑๐ เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ สำหรับทหารใหม่ มทบ.๓๑๐ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๒ ณ อาคารสราญรมย์ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ธ.ค. ๕๘

ฮิต: 670