สร้างเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 24 ธันวาคม 2558 อัพเดทล่าสุดเมือ: วันพฤหัสบดี, 24 ธันวาคม 2558
  • พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผบ.มทบ.๓๑๐ เป็นประธานจัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในท้องที่ อ.สามเงา อ.บ้านตาก และ อ.วังเจ้า จ.ตาก ตาม Road Map การจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย ณ อาคารสราญรมย์ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ธ.ค. ๕๘

ฮิต: 682