TheGrue.org
สร้างเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2558 อัพเดทล่าสุดเมือ: วันพฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2558

พ.ต.ประเสริฐ รุ่งสันเที๊ยะ น.ฝกร.จทบ.ต.ก. เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวการรณรงค์ และป้องกันปัญหาภัยแล้ง โดยมี นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผวจ.ตาก เป็นประธาน ณ สนามหน้าที่ว่าการ อ.วังเจ้า จ.ตาก เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ มี.ค. ๕๘

สร้างเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2558 อัพเดทล่าสุดเมือ: วันพฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2558

พ.อ.ณรงค์ศักดิ์ สาสังข์ รอง ผบ.จทบ.ต.ก. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ (Kick Off) ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จ.ตาก โดยมี นายสมชัย หทยะตันย์ติ ผวจ.ตาก เป็นประธาน ณ อบต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มี.ค. ๕๘

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 11 พฤษภาคม 2558 อัพเดทล่าสุดเมือ: วันพฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2558

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มี.ค. ๕๘

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 11 พฤษภาคม 2558 อัพเดทล่าสุดเมือ: วันพฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2558

ฝึกบุคคลท่ามือเปล่า เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ มี.ค. ๕๘

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 11 พฤษภาคม 2558 อัพเดทล่าสุดเมือ: วันพฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2558

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มี.ค. ๕๘