TheGrue.org
สร้างเมื่อ: วันพุธ, 29 เมษายน 2558 อัพเดทล่าสุดเมือ: วันพฤหัสบดี, 02 กรกฎาคม 2558

cool News Update ...

  new01 รับคณะผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ

  new01 พิธีถวายสัตยาธิษฐาน และเปิดการฝึก
นศท.ฯ ศูนย์ฝึก อ.บ้านตาก

  new01 เฝ้ารับ - ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

  new01 พิธีประดับเครื่องหมายยศ

----------- ภาพกิจกรรมทั้งหมด -----------

 laughing ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เว็บไซต์ใหม่ เปิดให้บริการแล้ว หน้าตาใหม่ สวยใส ไฉไลกว่าเดิม แจ้งข่าวให้ทราบ ดังนี้
  1. ระบบลงนามถวายพระพร ยอดเดิม แสนกว่าครั้ง โพสต่อได้เลยครับ
  2. ระบบค้นหาข้อมูลกำลังพล ผู้พักอาศัยภายในค่าย และค้นหาข้อมูลยานพาหนะ ปรับปรุงระบบอยู่
  3. เว็บอัลบั้ม ภาพกิจกรรมของหน่วย เริ่มที่ พ.ย. ๕๗ - ปัจจุบัน เสร็จสมบูรณ์พร้อมให้บริการ

yell จัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ฮิต: 8156