TheGrue.org
สร้างเมื่อ: วันพุธ, 29 เมษายน 2558 อัพเดทล่าสุดเมือ: วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2558

cool News Update ...

  new01 รอง มทภ.๓ ตรวจเยี่ยมงานงบประมาณ

  new01 เกี่ยวข้าวหอมมะลิ พันธุ์พื้นเมือง

  new01 พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัด ๒/๕๘

  new01 พิธีต้อนรับทหารใหม่ ผลัด ๒/๕๘

  new01 เยี่ยมเยียน กพ. และครอบครัว

  new01 ร่วมพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ

  new01 ร่วมพิธีทอดผ้ากฐินสามัคคี

 

----------- ภาพกิจกรรมทั้งหมด -----------

 laughing ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เว็บไซต์ใหม่ เปิดให้บริการแล้ว หน้าตาใหม่ สวยใส ไฉไลกว่าเดิม แจ้งข่าวให้ทราบ ดังนี้
  1. ระบบลงนามถวายพระพร ยอดเดิม แสนกว่าครั้ง โพสต่อได้เลยครับ
  2. ระบบค้นหาข้อมูลกำลังพล ผู้พักอาศัยภายในค่าย และค้นหาข้อมูลยานพาหนะ ปรับปรุงระบบอยู่
  3. เว็บอัลบั้ม ภาพกิจกรรมของหน่วย เริ่มที่ พ.ย. ๕๗ - ปัจจุบัน เสร็จสมบูรณ์พร้อมให้บริการ

yell จัดซื้อจัดจ้าง

new01 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปี ๒๕๕๙ ของ จทบ.ต.ก. และหน่วยในพื้นที่ / ประกาศ ณ วันที่ ๗ ต.ค.๕๘

new01 ประกวดราคากลาง โครงการงานจ้างซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปี ๒๕๕๙ ของ จทบ.ต.ก. และหน่วยในพื้นที่ [ บัญชีรายละเอียดแผนจัดหา , ตาราง ปปช.๐๑ , แบบ ปร.๔ , แบบ ปร.๕-๖/ ประกาศ ณ วันที่ ๗ ต.ค.๕๘

- ประกวดจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปี ๒๕๕๙ [ หน้า ๑ , หน้า ๒ ] [ ประกาศราคากลาง , บัญชีรายละเอียดแผนจัดหา , แบบสรุปราคากลาง/ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ส.ค. ๕๘

ฮิต: 37986